En Güzel Erkek Bebek İsimleri ve Anlamları

En Güzel Erkek Bebek İsimleri ve Anlamları; Bütün anne ve babalar bebeklerine en güzel isimleri koymak ister. Bunun için daha bebek dünyaya gelmeden hem anne hem baba hummalı bir internet araştırmasına girerler. Hatta anneanne-büyükbaba babaanne-dedeler bile bu araştırmaya dahil olurlar.

Anne ve babalar buldukları isimlerin anlamlarına, örf ve adetlerine, uyumuna, dinen anlamına vs. derin bir araştırma sürecine girerler. İşte bizde sizler için en güzel erkek bebek isimleri ve anlamlarını sizlerin beğenilerine sunuyoruz. Ayrıca en güzel kız bebek isimleri ve anlamları yazımızıda incelemek için Tıklayın…

En Güzel Erkek Bebek İsimleri ve Anlamları :

En Güzel Erkek Bebek İsimleri ve Anlamları
En Güzel Erkek Bebek İsimleri ve Anlamları

A Harfi ile başlayan isimler:

 1. Acun: Sonsuz uzay içindeki gök varlıklarının tümü, dünya, evren
 2. Afşar: Eli çabuk, çabuk iş gören, Oğuz Han`ın oğullarından birinin adı, Türkmenlerin bir boyunun adı.
 3. Ağa: Büyük kardeş, ağabey, köy ve kasabalarda büyük toprak sahibi olan varlıklı kimse
 4. Ağca: Rengi beyaza yakın, beyazca akça,
 5. Aka: Büyük, saygıdeğer kimse,ağa
 6. Akabey: Varlıklı kimse, ağa ve bey
 7. Akad: Mezopotamya`da kurulmuş çok eski bir devlet, temiz ad, iyi ad Akalp: Ak yiğit, ak er, temiz yiğit
 8. Akan: Akıp gitmekte olan
 9. Akarca: Akıp giden su, akan su, akarsu
 10. Akarsel: Akıp giden sel.
 11. Akata: Temiz ata, namuslu ata, lekesiz ata
 12. Akay: Parlak ay, aydınlık, ışık ay, dolunay adam, erkek, kuzey Türklerinde erkek çocuklarından büyüğe verilen ad, ağa
 13. Akba: Sazlık, bataklık, ağba
 14. Akbaran: Ak güç
 15. Akbatu: Temiz ve güçlü
 16. Akbatur: Namuslu ve yiğit
 17. Akcan: Temiz can
 18. Akdemir: Dövme demir
 19. Akdeniz: Ülkemizin güneyindeki deniz
 20. Aker: Namuslu yiğit
 21. Akergin: Ak ve olgun
 22. Akgüç: Namuslu ve güçlü
 23. Akgün: Aydınlık gün, mutlu gün
 24. Akhan: Ak soylu han
 25. Akın: Düşman ülkelerine yapılan saldırı
 26. Akınalp: Akın yiğidi
 27. Akıner: Ekın eri, akın yapan er
 28. Akkor: Işık saçan aklığa varıncaya değin ısıtılmış olan, beyaz kor, beyaz ateş
 29. Akköz: Ak renkte göz, ak kor
 30. Akman: Lekesiz, temiz kimse, temiz ak, güzel, ak alımlı
 31. Akmeriç: “Ak gibi Meriç” duru sulu meriç
 32. Aköz: Özü ak, temiz,
 33. Akpolat: Ak çelik, Manas Destanı`nda geçen bir ad
 34. Aksan: Temiz, lekesiz ün
 35. Aksel: Beyaz sel
 36. Akşit: Işıklı yüz, aydınlık yüz, Güneş, gün yüzlü, kutlu, uğurlu
 37. Aktan: Aydınlık sabah vakti, avlu, evin önündeki açıklık
 38. Aktaş: Beyaz taş, kireçtaşı
 39. Akün: Iyi ad, temiz ad, temiz ün
 40. Alatan: Güneş`in doğuşundan önceki vakit
 41. Alaz: Yanan ve ışık veren nesnelerin türlü biçimlerde de uzanan dili,
 42. yalaz, yalım alev Alçın: Al, kırmızı, kırmızıya çalan küçük bir kuş
 43. Algan: Ele geçiren, alan, kentleri, ülkeleri ele geçiren
 44. Algın: Sevdalı, tutkun, aşık, güçlü, dolgun, keskin,güzel
 45. Alhan: Al renkli prens
 46. Alkan: Kızıl kan
 47. Alkım: Yağmur sonu gökte beliren renkli görüntü, gökkuşağı
 48. Alkın: Korkusuz, yiğit, kızıl kın
 49. Ali: Yüce, yüksek, ulu. Hazret-i Muhammed aleyhisselamın damadı, dördüncü halife.
 50. Alp: Yiğitler yiğidi yiğit, kahraman, bahadır, yürekli, babayiğit
 51. Alpagut: Mal mülk sahibi, çiftlik sahibi, kurt seçkin yiğit
 52. Alpağan: Yiğit
 53. Alparslan: Yiğit arslan, kahraman aslan
 54. Alpay: Yiğit Ay, yiğit ve Ay gibi güzel
 55. Alpdemir: Yiğit ve demir gibi
 56. Alpdoğan: Yiğit ve doğan kuşu gibi, yiğit ve yırtıcı, yiğit doğmuş olan, yiğit doğan
 57. Alper: Yiğit er, yiğit kişi, babayiğit, yiğit erkek
 58. Alperen: Yiğit ve ermiş kişi
 59. Alphan: Yiğit han
 60. Alpkan: Yiğit, yiğit kanlı, soyca yiğit olan
 61. Alsan: Ünlen, san, al tanın
 62. Altan: Kızıl şafak, kızıl tan, altın, Tatar hanlarına verilen bir unvan
 63. Altaner: Kızıl tan eri, kızıl şafak yiğidi, altın renkli şafak
 64. Altay: Altın, yüce dağ, Tiyanşan Dağları, Asya`da bir Türk budunu
 65. Altuğ: Al renkli tuğ, kızıl tuğ, kızıl tuğlu
 66. Altunç: Kızıl tunç
 67. Altuner: Çok değerli kimse, altın yiğit
 68. Anı: Yaşanmış olgulardan belleğin sakladığı her türlü iz, bir olguyu anımsatan şey, hatıra
 69. Anıl: Sakin,ağır, amaç, her zaman an
 70. Aral: Asya`da bir göl, iki şey arası iki şey arasındaki göl ya da deniz, sıra dağlar
 71. Aran: Ova, kuytu, yer, sıcak yer, kışlak
 72. Aras: Doğu Anadolu`da bir ırmak, Erzurum`a bağlı bir bucak, bulunulmuş mal
 73. Arat: Yürekli kişi, yüreklilik
 74. Arca: Çam, çam ağacı, temiz
 75. Arda: Sonra gelen, öndekinden sonra, yere dikilen nişan değneği, ardıl
 76. Meriç Irmağı`nın Edirne yöresinde sağdan aldığı en önemli kolun adı, Arda Çayı, Uygur yazıtlarında da ad olarak geçer.
 77. Arhan: Temiz han, temiz yönetici, yiğit han.
 78. Arı: Katışık olmayan, temiz, çiçeklerden bal yapan, iğnesiyle sokan böcek,
 79. Arıca: Temizce arı gibi
 80. Arıcan: Temiz kimse
 81. Arıkan: Saf kan, temiz kan, soylu kan
 82. Arman: Dürüst ve temiz kişi
 83. Arın: Temiz arı, saf, katışıksız, tertemiz ol, arılaş
 84. Arınç: Erinç, huzur, barış
 85. Arkan: Arı kan, temiz kan, soylu kan
 86. Arkın: Arkada, geride olan, ağır, yavaş, sakin dingin
 87. Arkut: Temiz ve uğurlu arı ve kutlu
 88. Armağan: Birine karşılıksız olarak verilen ödül
 89. Arman: İstek, amaç, dürüst, temiz insan, arı insan
 90. Arslan: Aslan
 91. Artun: Kendine güvenen, onurlu, ağırbaşlı
 92. Aşkın: Çok, fazla, üstün, üzüm bağ ve asmalarında yeni göğeren dallar, dalların ucundaki yapraksız, meyvesiz uzantılar
 93. Ata: Baba, dede,soyun büyüğü.
 94. Atabey: Saygıdeğer kimse, Seçuklular döneminde bir ünvan
 95. Atacan: Hoşgörüsü olan kimse, babacan
 96. Atahan: Büyük yönetici, ata durumundaki han
 97. Atak: Atılgan yiğit, yürekli
 98. Atakan: Atalardan gelen kan
 99. Atalay: Benim atam
 100. Ataman: Ata, ata kişi, başkan bağbuğ
 101. Atıl: İleri doğru fırla
 102. Atılgan: Güçlüklerden ve tehlikelerden yılmayarak daima ileriye atılan, girişken, tez canlı
 103. Ayaz: Duru ve dingin havada çıkan kuru soğuk, bulutsuz ve Ay ışıklı gecede Çıkan soğuk
 104. Aybars: Ay gibi güzel, pars gibi yırtıcı, (Hun İmparatoru Attila`nın amcasının adı)
 105. Ayberk: Ay kadar güzel olan
 106. Aybora: Ay kadar güzel, fırtına kadar yıkıcı, Ay ve fırtına
 107. Aydın: Okumuş, bilgili görgülü ve aydınlık kimse, ışıklı, parlak, kutlu, uğurlu, aydınlık, Ay ışığı bulunan gece, Ege Bölgesi`nde bir il
 108. Ayhan: Oğuz Han`ın oğlu
 109. Aymete: Ay ve Hun İmparatoru Mete`den oluşmuş bir ad
 110. Aypolat: Ay gibi güzel ve polat gibi sağlam
 111. Aytun: Ay ve gece, Aylı gece
 112. Aytuna: Ay gibi güzel ve Tuna Irmağı gibi görkemli
 113. Aytunca: Ay gibi güzel ve Tunca Irmağı gibi görkemli
 114. Aytunç: Ay gibi güzel ve tunç gibi sağlam
 115. Azrak: Çok az bulunur, değerli
 116. Âbidin : İbadet edenler kulluk yapanlar.
 117. Adnan : Üstün insan.
 118. Affan : Çirkin şeylerden kaçınan, iffetli, namuslu.
 119. Âgah : Bilgili, basiretli, haberdar, uyanık.
 120. Âhi : Arkadaş, dost, cömert, yiğit.
 121. Ahmed : Çok övülmüş, beğenilmiş.
 122. Alican : Cana yakın, kanı sıcak, candan.
 123. Âlişan : Şan ve şerefi yüce olan.
 124. Alişir : Aslan Ali.
 125. Alpaslan : Korkusuz, yiğit, güçlü, kuvvetli.
 126. Alper : Cesur asker, yiğit asker.
 127. Alperen : Hem din adamı hem komutan olan yiğit.
 128. Altemur : Demirin korlaşmış kırmızı hali.
 129. Âmir : İmâr eden.
 130. Ammâr : Bir yeri bakımlı hale getiren.
 131. Aşkın : Aşmış, ileri, üstün, seçkin.
 132. Ata : Baba, dede, yaşlı, tecrübeli, bilgili.
 133. Atalay : Tanınmış, ünlü.
 134. Atâullah : Allah’ın hediyesi, ihsanı, lütfu.
 135. Avşar : İşi hemen yapan.
 136. Aykan : Kanı parlak ve canlı.
 137. Aykut : Armağan, mükafat, ödül.
 138. Aytekin : Ay gibi tek ve biricik olan, çok değerli.
 139. Ayvaz : Koca, eş.
Erkek-Bebek-İsimleri-ve-Anlamları
Erkek-Bebek-İsimleri-ve-Anlamları

B harfi ile başlayan isimler:

 1. Bahadır: Yiğit, batur
 2. Balamir: M.Ö. 475 yıllarında Don Irmağı`nı geçerek Rusya`yı alan, Tuna kıyılarına dek dayanan bir Türk hükümdarı
 3. Balkır: Işıl ışıl parıldar, ışık saçar
 4. Baran: Durağanlığı harekete çeviren etken, direnci kıran ya da Direnç doğuran özellik, güç, ulu, yüksek
 5. Baranalp: Güçlü yiğit
 6. Baransel: Güçle ilgili, güçlü sel
 7. Barçın: Süslü ipekli kumaş
 8. Barın: Güç, baran; Moğol döneminde Orta Asyada`ki büyük Türk boylarından birinin adı
 9. Barış: Savaştan ya da dargınlıktan sonra, iki yanın uzlaşması, anlaşması
 10. Barkın: Görmek, gezmek ereğiyle yolculuklar yapan kimse, gezgin
 11. Barlas: İyi savaşa, savaşçı yiğit
 12. Bartu: En eski Türk hanlarından birinin adı
 13. Bartunç: Güçlü tunç
 14. Başar: Gereken biçimde bitir, yapacağın işte başarıya ulaş
 15. Başaran: Yapacağı işte başarıya ulaşan, işi gereken biçimde bitiren Ereğine ulaşan
 16. Başer: Başta gelen kimse, başta gelen er
 17. Başhan: Hanların başı
 18. Batı: Güneş`in battığı yön
 19. Batıbek: Batı beyi
 20. Batıhan: Batının sultanı, hanı
 21. Batu: Güçlü, yiğit, alp, güneşin battığı yön
 22. Batuhan: Bkz. Batuğhan
 23. Batur: Alp, yiğit, yürekli, bahadır
 24. Baturalp: Yürekli yiğit, yiğitler yiğidi
 25. Baturay: Hem yiğit hem Ay gibi olan
 26. Baybars: Eskiden Türklerin besledikleri bir tür küçük kaplan; çok zengin ve kaplan gibi yiğit Türk Memluk İmparatorluğu`nun dördüncü sultanının adı
 27. Baybora: Hem zengin hem fırtına gibi
 28. Bayhan: Zengin han
 29. Baykal: Yaban atı, Moğolistan`da büyük bir göl, deniz
 30. Baykam: Sağaltman, sağlığa kavuşturan kimse
 31. Baykan: Soylu kimse, zengin ve soylu
 32. Baysal: Kavgası dövüşü olmayan ortamın hali, dirlik düzenlik bolluk durumu
 33. Baysan: Varlıklı ve ünlü
 34. Bediz: Açık, belli, görünen. 2.Süs
 35. Beha: Ender, zor bulunan
 36. Behir: Deniz
 37. Beker: Güçlü, kuvvetli
 38. Bekir: Sabah erken kalkan.
 39. Bektürk: Türk geleneklerine güçlü bir şekilde bağlı olan
 40. Bener: Kendisinin koruyucu olduğuna inanan kişi
 41. Beran: Koç başı
 42. Berdan: Eşitliği sağlayan kimse
 43. Berge: İz
 44. Bergin: Güçlü, kuvvetli
 45. Berhan: Sağlam, güçlü kan 2.Güçlü komutan
 46. Berk: Sert, sağlam, katı 2.Yıldırım
 47. Berkal: Sağlam, güçlü, sert ol
 48. Berkan: Parıldayış, şakıma
 49. Berkant: Bozulamaz yemin 2.Sağlam, güçlü 3. Orta Asya`da sıradağlar
 50. Berkay: Güçlü ve ay gibi
 51. Berke: Kamçı, kırbaç
 52. Berker: Güçlü, sağlam erkek
 53. Berkin: Çok kuvvetli 2.Pekiştirilmiş
 54. Berkkan: Geçmişi sağlam olan kimse
 55. Berkman: Kişiliği sağlam olan kimse
 56. Berksan: Adı, sanı sağlam bilinen
 57. Berksay: Sert kaya
 58. Berktan: Tanyeri gibi güzel ve güçlü
 59. Bertan: Tan yeri gibi güzel ve güçlü kimse
 60. Bilal: Suyla ıslatan; ıslaklık
 61. Bilan: Değerli taşlarla süslenmiş kılıç kemeri
 62. Bilge: Bilgi dağarcığı ile yücelmiş kimse. 2.Göktürk hakanı
 63. Bilgealp: Bilgili ve cesur kişi
 64. Bilgekağan: Bilgili ve savaşçı kişi
 65. Birant: Yemin, tek ant
 66. Bircan: Yekvücut
 67. Birkan: Aynı kandan, aynı soydan olan
 68. Birol: Bir tane olan
 69. Boğaçhan: Efsaneleşmiş Türk kahramanı. dede Korkut Öykülerinde adı geçen yiğit
 70. Bolat: Çelik gibi sert
 71. Bora: Yağmur getiren fırtınalı sert rüzgar
 72. Borahan: Sert hakan
 73. Boran: Rüzgar şimsek ve gökgürültüsü ile ortaya çıkan sağanak yağışlı hava olayı
 74. Buğra: Erkek deve
 75. Buğrahan: İlk İslam devletlerini kuran Türk hükümdarlarından bazılarına verilen ad
 76. Bulut: Havadaki su buharının yükselip yoğunlaşmasıyla oluşan su damlacıkları birikintisi
 77. Burak: Hazret-i Muhammed aleyhisselamın Miraç`da bindiği atın ismi
 78. Burhan: Bir şeyi ispat etme aracı, kanıt
 79. Burkay: Buruk ay
 80. Büke: Pehlivan 2.Bilgili, zeki kişi 3. Ejderha
 81. Babacan : Cana yakın, güvenilir, anlayışlı.
 82. Baha : Değer, kıymet, zariflik, üstünlük.
 83. Bahadır : Yiğit, cesur, kahraman.
 84. Battal : Kahraman, cesur, çok büyük.
 85. Batu : Güçlü, kudretli.
 86. Bedir : Dolunay. Ayın ondördü gibi güzel.
 87. Behcet : Sevinç, güler yüzlü, şirin.
 88. Behlül : Çok gülen, hayır sahibi, cömert.
 89. Behnan : İyi huylu, güler yüzlü, herkesçe sevilen.
 90. Behram : Merih yıldızı.
 91. Behzat : Soyu güzel, doğuştan asil.
 92. Bekir : İlk çocuk. Genç, taze.
 93. Bektaş : Akran, eş.
 94. Bera : Fazilet, meziyet sahibi.
 95. Berkan : Şakıyan, parıldayan.
 96. Berkin : Güçlü, sağlam.
 97. Beşer : İnsan.
 98. Beşir : Müjdeleyen. Güler yüzlü.
 99. Bilal : Su.
 100. Bilgehan : Derin bilgi sahibi hakan.
 101. Bişr : Güler yüzlü.
 102. Buğra : Erkek deve, hindi, aslan.
 103. Burak : Peygamber efendimizin Miracda bindiği at.
 104. Burhan : Delil, sağlam delil, hakkı bâtıldan ayıran.
 105. Bülent : Yüksek, yüce, uzun.

C harfi ile başlayan isimler:

 1. Calp: Güçlü
 2. Can: İnsanın kendi varlığı, yaşam, birey kişi, ruh, güç kuvvet
 3. Canberk: Sert kişi, sağlam kişi, canı sağlam
 4. Caner: Yürekten sevilecek kimse
 5. Cankat: “Cana can kat katmak”tan buyruk, ailemize can katasın
 6. Cankut: Kutlu kimse, uğurlu can
 7. Canpolat: Canı polat gibi sağlam, canlı, çelik gibi kimsel
 8. Cantekin: Biricik can, can şehzade
 9. Ceyhun: Orta Asya`da bir ırmak
 10. Coşku: Olağanüstü bir biçimde kendini gösteren duygu yükselmesi, heyecan
 11. Cafer : Çay, dere, küçük akarsu.
 12. Câbir : Cebreden, zorlayan, galip gelen.
 13. Can: Ruh. Aziz, sevgili. Gönül.
 14. Candar : Silahlı asker.
 15. Caner : Can dostu.
 16. Canib : Yan, taraf, yön.
 17. Cârullah : Allah’a yakın olan, Allah dostu.
 18. Celâl : Azamet, şeref, kemal ve ikram sahibi.
 19. Çelebi : Efendi, görgülü ve ince insan.
 20. Cem : Hükümdar, şah.
 21. Cemal : Yüz güzelliği
 22. Cemaleddin : Dinin güzeli, dinin cemali.
 23. Cemali : Yüzü güzel olan, güzellik sahibi.
 24. Cenab : Büyük, şerefli
 25. Cerrah : Ameliyat yapan, operatör.
 26. Cevat : Çok cömert, eli açık, çok ihsan eden.
 27. Cevdet : Güzel, kusursuz, cömert, olgun.
 28. Cevheri : Cevher sahibi.
 29. Cezmi : Azimli, kararlı.
 30. Cihad : Din uğrunda düşmanla ve nefsi ile savaşan.
 31. Cihangir : Cihanın büyük bir bölümünü ele geçiren.
 32. Civan : Genç, taze, delikanlı.
 33. Cihanşah : Dünyanın padişahı.
 34. Cübeyr : Küçük kahraman, küçük yiğit.
 35. Cüneyt : Küçük asker, askercik.

Ç harfi ile başlayan isimler:

 1. Çaba: Bir işte iyi bir sonuca ulaşmak için harcanan güç
 2. Çağ: Başı ve sonu belli olan ve bir özellik taşıyan, kimi zaman birkaç
 3. Çağan: Mutlu gün, bayram
 4. Çağatay: Cengiz Han`ın oğlu
 5. Çağdaş: Aynı zamanda yaşayan, çağımıza uygun, çağımıza yaraşır
 6. Çağlar: Çağıl çağıl akar, çağıldar, çağlayarak akar
 7. Çağlayan: Bir akarsuyun yükseklerden köpürerek düştüğü yer, çavlan
 8. Çağman: Çağdaş kimse, çağın insanı
 9. Çağrı: Birini bir yere çağırma işi, çağırma, yırtıcı bir kuş
 10. Çakır: Doğan ya da atmacaya benzeyen bir avcı kuş, ela gözlü kimse
 11. Çelik: Su verilip sertleştirilen demir, polat
 12. Çetin: İstenilen yola getirilmesi, elde edilmesi zor, güç olan, Kolay olmayan, sert, sarp
 13. Çetinalp: Zorlu ve yiğit, sert yiğit
 14. Çevik: Kolaylıkla, çabuklukla davranan, hareketleri hızlı, canlı
 15. Çınar: Boyu otuz metreyi bulan, uzun yıllar yaşayan, geniş yapraklı ağaç 

D harfi ile başlayan isimler:

 1. Dalan: Dal gibi olan, dal gibi ince yapılı
 2. Demir: Yeraltından çıkarılan, türlü iştekullanılan dayanıklı bir maden, bu madenden yapılmış olan
 3. Demiralp: Demir gibi sağlam yiğit
 4. Demiray: Demir gibi sağlam ve Ay gibi güzel
 5. Demircan: Demir gibi sağlam kimse
 6. Demirkan: Sağlam ve güçlü kan
 7. Deniz: Yeryüzünün büyük bölümünü kaplayan çok geniş ve tuzlu su
 8. Denizhan: Ünlü Oğuz Destanı`na göre, Oğuz Han`ın altı çocuğundan En küçüğü,
 9. Deren: Tırmık da denilen bir tarım aracı; ekini biçip toplayan, derleyen
 10. Derin: Dibi, yüzeyin ya da ağzından uzak olan, çok içten gelen ve içe işleyen kendi türünde son derecesine ulaşmış, derinliği olan
 11. Devrim: Kısa zaman içinde gerçekleştirilen ve olumlu yönde önemli niteliksel Değişimlere yol açan haraket
 12. Dikmen: Koni biçiminde sivri tepe, dağların en yüksek yeri, doruk, dik, Yerdeki orman, yayla, dikilerek oluşturulan ağaçlık, çam ve başka Ağaçların gövdeleri, dik olan yer
 13. Dilmen: Dil bilen kimse, dilci
 14. Dinç: Sağlık durumu iyi, güçlü, gücü yerinde, canlı
 15. Dinçalp: Güçlü yiğit, güçlü ve yiğit
 16. Dinçer: Güçlü er, güçlü kimse
 17. Dinçtürk: Sağlıklı, sağlam Türk, güçlü Türk
 18. Diren: Karşı koy, dayan, harmanda sapları yaymaya yarayan, uzun çatallı, ağaçtan yapılmış bir tarım aracı
 19. Dirlik: Düzen içinde mutlu yaşam, mutluluk, sevinç, iyi geçinme, erinç
 20. Doğa: Kendiliğinden var olan, canlı, ve cansız nesnelerden oluşan, Kendini sürekli olarak değiştiren varlığın tümü, tabiat
 21. Doğan: Küçük kuşlarla beslenen, ava alıştırılarak kuş avında kullanılan, Akdoğan, çakırdoğan, aladoğan gibi türleri olan bir kuş, şahin
 22. Doğanalp: Şahin ve yiğit yiğit kimse
 23. Doğanay: Ayın ilk günlerinde Ay, yeni Ay (ayın ilk günleri doğan çocuklara verilir
 24. Doğu: Güneş`in doğduğu yönden
 25. Doğuer: Doğu yiğidi
 26. Doğuş: Doğma, doğma biçimi, yaradılış
 27. Dolun: Dolgun, dolarak biçimi yuvarlaklaşmış, ayın ondördü
 28. Dolunay: Yuvarlaklaşmış ay, dolgunlaşmış Ay, Ay`ın on dördü Çok güzel kimse, Ay gibi kimse
 29. Dora: Doruk
 30. Doruk: Dağların, tepelerin en yüksek noktası, tepev Durukan: Temiz kan, saf kan
 31. Dâhi : Üstün zekalı, son derece zeki, anlayışlı.
 32. Dâi : Dua eden, duacı, hak dine çağıran.
 33. Dânâ : Çok bilen, bilgili.
 34. Daniş : Bilgi, bilme, biliş, ilim.
 35. Danişmend : Bilgili, âlim.
 36. Dâver : Doğru ve insaflı olan, âdil hükümdar.
 37. Derviş : Allah için alçak gönüllüğü kabul eden.
 38. Dilhan : İçten, gönülden söyleyen.
 39. Dilaver : Yiğit, yürekli, erkek.
 40. Doğan : Atılgan ve yiğit.
 41. Dülger : Marangoz.

E harfi ile başlayan isimler:

 1. Ediz: Değerli, ulu, yüce, yüksek
 2. Efe: Özellikle Batı Anadolu yiğidi, yiğit, zeybek, ağa, ağabey, kabadayı
 3. Efekan: Yiğit bir soydan gelen
 4. Ege: Ulu, büyük, Türkiye ile Yunanistan arasındaki denizin adı
 5. Egemen: Yönetimini kendi gücüyle, dışardan denetime bağlı kalmadan Sürdüren, üstün, sözünü, geçiren
 6. Ekin: Tahılın tohum olarak tarlaya atıldığı andan başlayarak harman Oluncaya değin aldığı duruma verilen ad
 7. Emre: Dost, arkadaş, sevdalı, tutkun, ünlü, Türk ozanı Yunus`un adlarından biri
 8. Engin: Yüksek olmayan, düzey bakımından düşük, denizin, karasularından Uzakta bulunan geniş bölümü, ucu bucağı görünmeyecek denli geniş Eralkan: Al kanlı yiğit
 9. Eralp: Yiğit erkek, yiğit kimse, yiğitler yiğidi,
 10. Eraltay: Altay dağlarından gelmiş yiğit
 11. Eray: Ay gibi yiğit
 12. Erberk: Sağlam, yiğit, sert yiğit
 13. Erbuğ: Yiğitler başı, komutan
 14. Erdağ: Dağ gibi er, dağ gibi yiğit
 15. Erdem: İyiliksever, acıma, alçakgönüllülük gibi övgüye değer niteliklerin genel adı
 16. Erdin: Ereğine ulaştın; Allah yolunda ermiş duruma geldin, olgunlaştın Yetiştin
 17. Erdinç: Dinç yiğit
 18. Erek: Ulaşılmak istenen, ardından koşulan şey, amaç, erişilmek İstenen sonuç
 19. Erez: Buğday ve arpa tarlalarında yetişen deliceotu da denilen bir bitki
 20. Ergin: Olmuş, olgunlaşmış yetişmiş
 21. Ergün: Erken doğan güneş, yumuşak, uysal, sulu sepken, sulu kar
 22. Erim: Bir şeyin erişebileceği uzaklık, muştu, iyi bir şeye işaret olan durum, sevgi
 23. Erinç: Mutluluk içinde yaşama, dirlik
 24. Eriz: Yiğidiz, erkeğiz, er izi, er yolu
 25. Erk: Yaptırma gücü, güç sözü geçerlilik
 26. Erke: İşe çevrilebilen güç,
 27. Erkmen: Güçlü kimse, güçlü erkek, sözü geçen kimse
 28. Erkut: Uğur getiren yiğit, uğurlu yiğit
 29. Erman: Er kişi, yiğit kişi
 30. Erol: Yiğit ol, erkek ol, er ol
 31. Ersan: Yiğit ünlü, er sanlı
 32. Ersin: “yiğitsin” “erkeksin” erişsin, ulaşsın, gelişsin, yetişsin, olgunlaşsın
 33. Ertan: Güneş`in doğma zamanından az önce, şafaktan önce
 34. Ertaylan: Yiğit ve uzun boylu kimse
 35. Ertekin: Yiğit ve tek, yiğit ve biricik, biricik yiğit, yiğit prens.
 36. Erten: Erkek tenli
 37. Ertürk: Yiğit Türk, erkek Türk
 38. Eryiğit: Yiğit erkek
 39. Esen: Hiçbir sayrılığı, hiçbir sakatlığı olmayan, sağlık ve mutluluk içinde olan sağlıklı
 40. Esener: Sağlıklı yiğit
 41. Esentürk: Sağlıklı Türk
 42. Eser: Yel, sert esen yel; esme işini yapar, esinti olur yel olur
 43. Esmen: Esen yel gibi kimse
 44. Eti: M.Ö. 1900-1200 yılları arasında Anadolu`da büyük bir Uygarlık kurmuş olan Orta Asyalı bir ulus
 45. Evre: Bir olayda birbiri ardınca gelen değişik durumların Her biri, alınan yol aşama
 46. Evren: Var olan her şey, bütün varlıkların oluşturduğu bütün, kainat, dünya
 47. Evrim: Ağır ağır ve kendiliğinden olan değişim, kendiliğinden gelişme
 48. Ezgü: İyi kimse
 49. Ecehan : Hanların başı.
 50. Ecmel : En güzel, en yakışıklı.
 51. Ecvet : En cömert, varını yoğunu dağıtan. En iyi olan.
 52. Ede : Ata, büyük kardeş, ağabey.
 53. Edhem : Kara donlu, yağız at.
 54. Efe : Batı anadolu yiğidi, zeybek.
 55. Efken : Atıcı, yıkıcı.
 56. Eflah : Tamamiyle kurtulan, en çok talihe kavuşan.
 57. Ekmel : En olgun, mükemmel.
 58. Ekrem : Çok cömert, iyiliksever, keremi lütfu çok olan.
 59. Elvan : Renkli, renk renk.
 60. Emced : Çok şerefli, ve haysiyet sahibi.
 61. Emir : Bir kavmin, şehrin başı, reisi.
 62. Emre : Aşık, dost, abi. Beylerbeyi.
 63. Enes : İnsan.
 64. Engin : Uçsuz bucaksız deniz.
 65. Enver : Çok nurlu, çok ışıklı, çok parlak, çok güzel.
 66. Ercümend : Muhterem, şerefli, itibarlı.
 67. Erdem : Fazilet.
 68. Ergün : Sert başlı, oynak ve hızlı giden at.
 69. Erhan : Yiğit hakan.
 70. Erkam : Rakamlar, isimler.
 71. Erkan : Esaslar, direkler, reisler.
 72. Erkin : Bağımsız hareket eden.
 73. Erman : Arzusu, isteği olan.
 74. Erol: Sözünde duran er.
 75. Ertuğrul : Temiz, yürekli, doğru insan.
 76. Esat : Çok uğurlu ve mutlu.
 77. Esed : Aslan, gazanfer, cesur.
 78. Esved : Siyah, esmer.
 79. Eşref : En çok şerefli, itibarı en çok yüksek olan.
 80. Etem : Kusursuz, noksansız.
 81. Evran : Baht, büyük yılan.
 82. Eymen : Daha uğurlu, çok talihli, hayırlı. Sağ taraftaki.
 83. Eyüp : Tevbe eden, hatalarına pişman olan.
 84. Ezrak : Mavi, gök renkli. Su gibi saf ve temiz olan.

F harfi ile başlayan isimler:

 1. Fatih: Fetheden
 2. Ferdi: Bireysel, tek başına.
 3. Ferhan: Sevinç, neşe. İyi haber karşısında verilen ödül. Güçlükleri aşıp bir yeri ele geçirme.
 4. Feridun: Tek başına, eşsiz.
 5. Ferit: Sıralanmış inci taneleri. Tek başına. Emsalsiz.
 6. Feyyaz: Berekeli, gür, verimli. Eli açık.
 7. Fırat: Bir nehir adı. Türkiye`den geçip Basra`ya dökülür.
 8. Furkan: İyi ile kötü, doğru ile yanlış arasındaki herşeyi gösteren.
 9. Fazlı : İyilik, fazilet, erdem, lütuf.
 10. Fahreddin : Dinin büyüğü, dinde övülmeye layık.
 11. Fâlih : İsteğine kavuşan, başaran. Çiftçi.
 12. Faris : Yiğit, mert, binici, at yetiştiricisi.
 13. Faruk : Hak ile bâtılı ayıran.
 14. Fasih : Güzel, düzgün ve açık konuşan.
 15. Fatih : Fetheden, zapteden, aşan.
 16. Fatin: Zeki, anlayışlı.
 17. Faysal : Kesin hüküm vereni. Keskin kılıç.
 18. Fazlullah : Allahü teâlânın lütfu. Üstün ve değerli
 19. Feda : Kurban olma, gözden çıkarma.
 20. Fedai : Canını esirgemeyen, can vermeye hazır.
 21. Feramuz : Şanlı, şerefli, ün kazanmış.
 22. Feramuş : Hatırdan çıkan, unutulan.
 23. Ferhan : Sevinçli, neşeli, ferahlı, şen, memnun.
 24. Ferhat : Sevinç, neşe sahibi.
 25. Feridüddin : Dinin en üstünü.
 26. Feridun : Tek, eşi ve benzeri olmayan, kıymetli cevher.
 27. Ferman : Emir. Padişahların tarafından verilen emir.
 28. Ferruh : Uğurlu, mübarek, yüzü nurlu, aydın.
 29. Fettah : Fetheden, her türlü müşkülleri kolaylaştıran.
 30. Feyyâz : Feyz, bereket ve bolluk veren.
 31. Feyzullah : Allahü teâlânın feyzi.
 32. Fuat : Kalb, gönül.
 33. Furkan : İyi ile kötü, doğru ile yanlış arasındaki farkı gösteren.
 34. Fuzuli : Fazla, anlamsız, yersiz.

G harfi ile başlayan isimler:

 1. Gediz : Su birikintisi, gölcük, Ege Bölgesi`nde bir akarsu; adını bu akarsudan alan bir ilçe
 2. Gencer: Delikanlı, genç yiğit bkz. Gençer
 3. Genç: Yaşı ilerlememiş olan, yaşlı olmayan, canlı, dinç
 4. Gençalp: Genç yiğit
 5. Gençer: Delikanlı, genç yiğit
 6. Geray: Açık maviye yakın, gök rengindeki Ay
 7. Giray: Uygun, yaraşır, eski Kırım hanlarının ünvanı
 8. Girgin: Herkesle çabucak ahbaplık, yakınlık kurabilen, sokulgan kimse
 9. Gökalp: Gök gözlü yiğit
 10. Gökay: Mavi Ay; gökyüzündeki ay
 11. Gökberk: Mavi ve gözlü ve sert
 12. Gökdeniz: Mavi deniz
 13. Göker: Gökyüzünün yiğidi, gök yüzlü erkek, mavi gözlü kimse
 14. Gökhan: Oğuz Han`ın oğlu
 15. Gökmen: Mavi gözlü ve sarışın kimse
 16. Göksagun: Mavi gözlü hekim
 17. Göksel: Gökyüzüyle ilgili
 18. Göktan: Mavi şafak, mavi tan
 19. Göktuna: Mavi Tuna
 20. Göktunç: Mavi gözlü ve tunç gibi
 21. Göktürk: 552-745 yılları arasında Orta Asya`da hüküm süren, Bumin Han`ca kurulmuş olan Türk devleti ve bu devletin halkından olan kimse
 22. Gönen: Mutlu ol, sevin
 23. Gönenç: Varlık, bolluk, mutluluk, sevinç
 24. Görkem: Gösteriş, görünüş, gürbüz, iyi gelişmiş, göz alıcı ve gösterişli olma hali, göz alıcılık, gösterişlilik
 25. Görkmen: Alımlı, yakışıklı yiğit, görkemli erkek
 26. Güçlü: Dayanıklı, zorlu, gücü olan, kuvvetli, sözü geçer
 27. Güçlüer: Dayanıklı, zorlu yiğit, güçlü yiğit, sözü geçer yiğit
 28. Güçlütürk: Dayanıklı, zorlu Türk, kuvvetli Türk
 29. Gültekin: Tek gül, biricik gül, gül gibi güzel ve tek, gül şehzadesi
 30. Gün: Güneş`in yeryüzüne saçtığı ışık, gündüz, güneş
 31. Günal: Kırmızı Güneş, al Güneş
 32. Günalp: Güneş gibi ve yiğit
 33. Günay: Güneş ve ay, güneş gören yer, güney
 34. Günberk: Güneş gibi yakıcı ve sert
 35. Gündoğan: (Güneş doğarken doğan çocuklara konulan adlardan) Doğan güneş, doğan gün
 36. Gazanfer : Yiğit, aslan gibi cesur.
 37. Gazi : Savaştan sağ dönen.
 38. Gevheri : Pırlanta gibi temiz insan.
 39. Gıyas : Yardım eden.
 40. Giray: Kırım hanı.
 41. Gürbüz : Toplu, güçlü dinç erkek.

H harfi ile başlayan isimler:

 1. Hakan: Eskiden Türk imparatorlarına verilen unvan. Kağan
 2. Hansoy: Han soylu, bey soyundan gelen
 3. Heper: Bütünüyle yiğit, hep yiğit, her zaman yiğit
 4. Hınçal: Öcünü onda koyma, öcünü al, öç al
 5. Habbab : Seven, sevgili, dost.
 6. Habil : Yumuşak ve temiz huylu.
 7. Hacib : Kapıcı, kapıcı başı.
 8. Hafi : Güler yüzlü, çok ikramcı, gizli.
 9. Hafid : Torun.
 10. Hakan : Türk hükümdarı.
 11. Hakem : Hüküm veren.
 12. Haki : Hikaye eden, anlatan.
 13. Hakkı : Doğru olan, irfan sahibi, insaflı.
 14. Haldun : Devamlı yaşlanıp ihtiyarlamayan.
 15. Halife : Birinin yerine geçen .
 16. Halil : Dost, sevgili, samimi dost, içten arkadaş.
 17. Haluk : İyi ve güzel huylu, geçim ehli, İslama yakışır.
 18. Hamdullah : Allahü teâlâya hamd eden.
 19. Hammâd : Çok hamd eden, çok dua eden.
 20. Hamza : Aslan, heybetli, azametli.
 21. Han : Hakan veya hakana bağlı hükümdar.
 22. Hanefi : İstikamet üzere olan.
 23. Hani : Yumuşaklık ve vakar sahibi.
 24. Hasan : Güzel, iyi, hoş.
 25. Haseki : Hükümdarların hizmetlerine tahsis edilen zat.
 26. Hasibi : Cömert, hayırhah.
 27. Hasin : Kuvvetli, sağlam, muhafaza eden.
 28. Hâtem : Mühür, üstü mühürlü yüzük, en son.
 29. Hattâb : Çok güzel konuşan ve nasihat eden.
 30. Hatip : Hitabeden, güzel söz söyleyen.
 31. Hayali : Hayal eden.
 32. Haydar : Aslan, cesur, yiğit, kahraman.
 33. Hayrani : Hayran olan.
 34. Hayreddin: Dinde hayırlı kimse, dinin hayırlısı.
 35. Haşim : Ezen, parçalayan. Hürmet ve ikram eden.
 36. Haşmet : Heybet ve ihtişam sahibi. Tevazu gösteren.
 37. Hazım : ihtiyatlı, basiretli, gözü açık, hazımlı.
 38. Hızır : Yeşil.
 39. Hicabi : Mahcup, utangaç, hayalı, edepli, terbiyeli, iffetli.
 40. Hilmi : Yumuşak huylu, sabırlı, vakarlı, sakin.
 41. Himmet : Lütfeden, gayret eden.
 42. Hişam : Haya eden, utanan.
 43. Hud : Büyük, çok hürmet eden.
 44. Hulusi : Halis, saf, samimi, candan, içi temiz.
 45. Hurşid : Güneş.
 46. Huzeyfe : Küçük testici, çömlekçi çırağı.
 47. Hüccet : Senet, vesika, delil.
 48. Hüdâvendigâr : Hükümdar, sultan, âmir, hâkim.
 49. Hüdayi : Hüdânın kulu.
 50. Hümayun : Mübarek, mutlu, padişaha olan.
 51. Hüsameddin : Dinin keskin kılıcı.
 52. Hüseyin : Küçük güzel.
 53. Hüsrev : Padişah, hükümdar, sultan.

I harfi ile başlayan isimler:

 1. Ilgar: Akın
 2. Ilgaz: Çankırı-Kastamonu arasında, Batı Karadeniz Bölgesi`nin en yüksek dağlar topluluğu
 3. Işın: Bir ışık kaynağından çıkan ve uzayıp giden ışık çizgisi
 4. Işıner: Işın saçan yiğit
 5. Işıtan: Aydınlatan, ışık veren

İ harfi ile başlayan isimler:

 1. İçöz : İçi özü olan İlbay: Bir ilin, bir obanın yöneticisi
 2. İlbey: Ülkenin beyi, Orhan Gazi döneminde bir salla Rumeli`ye geçen Türk savaşçılarından, Rumeli de bir çok yeri alan kişi
 3. İlbilge: Ülkenin, yurdun bilgesi
 4. İldeniz: Ülkenin, yurdun denizi
 5. İlkan: İran`da İlhanlılardan sonra kendi adıyla bir devlet kuran Türk
 6. İlke: (İlk çocuk için) kendisinden vazgeçilmeyecek ana düşünce, Uyulması gereken davranış kuralı
 7. İlker: (Doğan ilk erkek çocuk için) birinci yiğit, ilk yiğit, ilk erkek
 8. İlkut: Kutlu ülke, kutlu yurt
 9. İltan: Ülkenin ışığı
 10. İltay: Ülkenin yavrusu, çocuğu
 11. İltekin: Ülkenin şehzadesi
 12. İlter: Yurdu koruyan, yurdu savunan, yurdu kayıran, ülkesever, yurtsever
 13. İlteriş: Ülkeyi derleyip toplayan
 14. İmge: Düş, görüntü, tasarım
 15. İmre: Dost, arkadaş, ağabey
 16. İmren: (“İmrenmek”ten buyruk) beğenilen bir şeyin benzerini edinme İsteği, imrenme
 17. İnal: Güvenilir arkadaş, inanılır kimse, dost, inanca veren, inanılan, şehzade, prens, han
 18. İhsan : Hakkından fazlasını veren.
 19. İhvan : Sadık, samimi, candan dost.
 20. İkrime : Kerem sahibi, cömert.
 21. İlhami : İlham sahibi.
 22. İlker: İlk erkek çocuk.
 23. İmadeddin : Din direği, devleti ayakta tutan.
 24. İmam : Nümune, rehber, önder, başkan.
 25. İnayetullah : Allah’ın lütfu, ihsanı.
 26. İslam : Müslüman, Hakka teslim olan.
 27. İsmâil (İb): Allahü teâlâya çok ibadet eden.
 28. İzzet : Değer, şeref, kudret, hürmet ve ikram sahibi.

K harfi ile başlayan isimler:

 1. Kağan: Hanlar hanı, hakan, han, Orta Asya`da eskiden Moğol İmparatorlarına verilen unvan, İmparator
 2. Kanat: Kuşların ve uçucu böceklerin uçmalarını sağlayan organları
 3. Kandemir: Sağlam kan, kanı sağlam olan kimse, sağlam demir
 4. Kaner: Kanlı yiğit
 5. Kansu: Çerkez Memluk beyi, Çin`de bir il, Memluk Sultanlığının son Çerkez Sultanı
 6. Kaplan: Hindistan ve Afrika ormanlarında yaşayan, aslan büyüklüğünde,
 7. Postu çizgili, kedigillerden yırtıcı, güçlü bir hayvan
 8. Karaca: Geyik türünden, boynuzları küçük ve çatallı bir av hayvanı, Dağ keçisi, yaban keçisi, eti yenen bir kuş, (mecaz olarak)
 9. Karan: Karanlık
 10. Kartal: Kızıl kara tüylü, güçlü kıvırcık gagalı, iri ve güçlü, yıryıcı bir kuş
 11. Kaya: Büyük ve sert taş kütlesi, pek sert
 12. Kayatürk: Kaya gibi sağlam ve sert Türk
 13. Kayı: Osmanlıların kökeni olan Oğuz boylarından birinin adı, sağlam, sert, güçlü, sağanak, bora
 14. Kayıhan: Güçlü kağan, sert han, sağlam han
 15. Kayra: Allah yardımı; Allah’dan ya da büyük bir kimseden gelen iyilik, kayırma, yardım, destek
 16. Keskin: Çok kesici, iyi keser, çok sert, çok etkili
 17. Kıraç: Su bulunmayan toprak, kurak toprak, verimsiz toprak
 18. Kıvanç: Mutlu bir olgudan duyulan şey, sevinç öğünç
 19. Koçer: Koç yiğit, yiğitler yiğidi
 20. Koçhan: Yiğit kağan
 21. Konur: Kumral, kestanerengi, açık sarı, boz ile sarı arası, (renk) süslü, çalımlı, kimseyi beğenmeyen, gururlu, kahraman, yiğit
 22. Konuralp: Yiğitler yiğidi, onurlu yiğit
 23. Kor: İyice yanarak içine, özüne değin ateş olmuş kömür ya da odun parçası, (mecaz olarak) kıpkırmızı
 24. Koralp: Kor gibi, kor ateş gibi yiğit
 25. Koray: Kor gibi kızarmış ay, kıpkırmızı ay
 26. Korcan: Kor ateş gibi kimse
 27. Korel: Kor ateş durumuna gelmiş el
 28. Korer: Kızıl ateş gibi yiğit, kor gibi erkek
 29. Korkmaz: Hiçbirşeyden çekinmeyen, yiğit, yürekli
 30. Korkut: Dedem Korkut öykülerinin anlatıcısı sayılan kişinin adından; “korkutmak”tan buyruk
 31. Köksal: “Yerinden kolayca oynatılamayacak durumda yerleş!”kökünü derinlemesine sal” “kökleş yerleş” anlamında buyruk
 32. Kubilay: Çin`de “Yu-An” adıyla yeni bir hanedanlık kuran Moğol İmparatoru, Kubilay Han
 33. Kunt: Sağlam yapılı, sağlıklı, dayanıklı, kalın, sert
 34. Kunter: Sağlam yapılı yiğit, sert yiğit
 35. Kurt: Sürülere saldıran, köpek türünden yırtıcı, yabanıl hayvan (mecaz olarak) işini iyi bilen, aldanmaz
 36. Kurtuluş: Tehlikeli ve kötü bir durumdan kurtulma
 37. Kutay: Iyilik getiren Ay, uğurlu Ay, kutlu ay, kutlu ve ay gibi
 38. Kuter: Iyilik getiren yiğit, kutlu yiğit
 39. Kutlay: Uğurlu Ay, kutlu Ay
 40. Kutlu: Iyilik, uğur getirdiğine inanılan, uğurlu kutsal
 41. Kutsal: Tapınılacak ya da uğrunda can verilecek denli sevilen; 
 42. Dokunulmaması gereken; uğur getirdiğine inanılan Uğurlu, kutlu Kutsay: Uğurlu say
 43. Kuzey: Sağını doğuya, solunu batıya veren bir kimsenin tam karşısına düşen yön
 44. Kaan: Kağan. Hanların hanı, şahinşah.
 45. Kabil : Kabul eden, önde olan.
 46. Kadem : Ayak, adım.
 47. Kâdir : Tükenmez güç ve kudret sahibi.
 48. Kadîr: Çok güçlü, çok kudretli.
 49. Kadı : Hüküm, karar ve hakimlik.
 50. Kalender : Dünyadan el etek çekip boş dolaşan derviş.
 51. Kamran : İsteğine kavuşmuş, mutlu, bahtiyar.
 52. Kasım: Taksim eden, bahşeden.
 53. Kâzım : Öfkesini, gazabını yenen.
 54. Keleş: Güzel yakışıklı, bahadır.
 55. Kemal : Olgunluk, bilgi ve fazilet sahibi.
 56. Keramet : Kerem, ihsan, evliyada görülen harika.
 57. Kerami : Soylu, şerefli.
 58. Kerem : Asalet, izzet ve şeref sahibi. Cömert, eli açık.
 59. Keremşah : Çok cömert, çok eli açık, çok soylu.
 60. Key : Büyük hükümdar, padişah.
 61. Keşşaf : Keşfeden, sırları çözen, gizlileri açığa çıkaran.
 62. Kılıç: İki yüzü keskin eski bir silah.
 63. Kıymet : Değer, baha, bedel, onur, itibar, makbul oluş.
 64. Kiram : Soyu temiz olanlar, şerefli ve cömert olanlar.
 65. Korkut: Büyük dolu tanesi.
 66. Kuddusi : Mukaddes, ulvi, pak.

L harfi ile başlayan isimler:

 1. Laçin: Bir cins şahin – Sarp, yalçın
 2. Lami: Sert, çatık kaslı veya Aslan
 3. Lema: Herseye gücü yeten
 4. Lemi: Becerikli, atılgan
 5. Levent: Dünya,varlık

M harfi ile başlayan isimler:

 1. Malkoç: Ünlü bir akıncı soy olan Malkoçoğullarının atası Malkoç Mustafa Bey`in adından
 2. Meriç: Bulgaristan`dan çıkıp Edirne yakınlarında Arda ve Tunca ile birleştikten sonra Türk-Yunan sınırları boyunca akraka Enez yakınlarında Ege Denizi`ne dökülen ırmak
 3. Meriçtan: Meriç Irmağı`nın şafağı, Meriç kıyısındaki sabah vakti
 4. Mert: Sözünün eri; yiğit bahadır, batur
 5. Merter: Sözünün eri; yiğit
 6. Mertkal: Her zaman mert olarak yaşa
 7. Mertol: Sözünün eri ol, yiğit ol
 8. Mete: Hun Türklerinin büyük hakanı, babası Teoman`ı öldürerek yerine geçti. (M.Ö. 209), otuz beş yıl Hun tahtında kaldı, Oğuz Han olarak da bilinir Moğol Moğolistan halkından. Moğollar Orta Asya`da bir kavimdi; çok eski Çağlarda Türklerle aynı kavimdendi. Cengiz Han`ın kurduğu Moğol İmparatorluğu tarihte ünlüdür.
 9. Mutlu: Bütün istek ve özlemlerine kavuşmuş olan, mesut
 10. Müren: Dereden büyük akarsu, çay, ırmak moran
 11. Mahdum : Hizmet edilen, evlat.
 12. Mahmud : Övülmüş, medhedilmiş, sena edilmiş.
 13. Mahmur : Sarhoş, uykulu, baygın gözlü.
 14. Murat : İstek, arzu, maksat. Seçilen
 15. Mazhar : Nail olan, şereflenen, bir iyiliğe kavuşan.
 16. Memun : Korkusuz, tehlikesiz, sağlam, emin.
 17. Mecdeddin : Dinin büyüğü.
 18. Mecnun : Deli, divâne, delice seven.
 19. Medeni: Şehirli, bilgili ve görgülü.
 20. Mert : Sözünün eri, yiğit, bahadır.
 21. Mestan : Mest olmuş, bayılmış.
 22. Metin : Sağlam, dayanıklı.
 23. Mir : Amir, kumandan, bey, vali, hükümdar.
 24. Miraç : Merdiven, yükselen, yükseklere çıkan .
 25. Mirkelam : Kibar konuşan, hoş sohbet, sohbet adamı.
 26. Mirza : Hükümdar soyundan gelen, beyzade.
 27. Misbah : Lamba.
 28. Mithat : Methetme, övme.
 29. Muammer : Uzun ömürlü, ömür süren, yaşayan, talihli.
 30. Muaz : Sığınan, korunan, sarılan.
 31. Muhammed : Yerde ve gökte çok övülen.
 32. Muharrem : Haram kılınmış, dinen yasak edilmiş.
 33. Muhtar : Seçilmiş, seçkin.
 34. Muhterem : Saygıdeğer, sayın, kıymetli, şerefli.
 35. Muhteşem : Göz kamaştıracak büyüklükte veya güzellikte olan.
 36. Muhyiddin : Dini ihya eden.
 37. Muktedi : İktida eden, tâbi olan, uyan.
 38. Muktedir : iktidarlı, gücü yeten.
 39. Muktefi : İktifa eden, izinden takip eden, örnek tutan, birine uyan.
 40. Muslih : Islah eden, düzelten.
 41. Mustafa : Saf hale getirilmiş, süzülmüş, güzide.
 42. Mutahhar : Temizlenmiş, mübarek.
 43. Mutasım : Günahtan çekinen, eliyle tutan, yapışan.
 44. Muteber : Kadri bilinen, kıymeti takdir edilen.
 45. Mutemed : Kendisine itimat edilen, güvenilen.
 46. Mutlu: Halinden, memnun, mesut, bahtiyar.
 47. Muttalib : Talep eden, isteyen.
 48. Mübarek : Bereketli, feyizli, uğurlu, hayırlı.
 49. Mübeşşir : Müjdeci, hayırlı haber verip sevindiren.
 50. Müjdat : İyi haber, müjdeli haber.
 51. Mükerrem : Şerefli, muhterem, hürmete erişmiş.
 52. Mülayim : Yumuşak huylu, medenice hareket eden.
 53. Mümtaz : İmtiyazlı, üstün tutulmuş, seçkin, seçilmiş.
 54. Müren : Akarsu, nehir, ırmak.
 55. Mürsel : Gönderilmiş, yollanmış, nebi.
 56. Müşir : İşaret eden, yol gösteren, mareşal.
 57. Müzdad : Artmış, çoğalmış, uzun.

N harfi ile başlayan isimler:

 1. Nart: Yürekli, yiğit
 2. Nayman: Sekiz; Batı Moğolistan`da yaşayan ve sekiz oymaktan oluşan Türk Topluluğu
 3. Nogay: 1280-1299 yılları arasında Tuna ve Dobruca Tarlalarının başı olarak saltanat süren, Hulagu Han`ca öldürülen kişi, Nogay Han
 4. Noyan: Ordular komutanı, başkomutan, soylu kişi
 5. Nurkut: Aydınlık sal, ışık ver
 6. Nursal: Aydınlık sal, ışık ver
 7. Nuyan: Soylu kişi, noyan
 8. Nabi : Haberci, haber veren.
 9. Namdar : Meşhur namlı, ünlü, tanınmış.
 10. Nasreddin : Dine yardım eden.
 11. Nebi : Haberci, haber getiren, peygamber.
 12. Necat : Kurtuluşa, selamete eren.
 13. Necati : Kurtulan, felah bulan.
 14. Neccar : Dülger, marangoz, doğramacı.
 15. Necdet : Kahraman, yiğit, efe.
 16. Necih : Başarılı, galip, muzaffer.
 17. Necmi : Yıldız
 18. Nefi : Kazançlı, kârlı.
 19. Nejat : Soy nesil, nesep, tabiat.
 20. Nesimi : Hoş ve mülayim.
 21. Nevzat : Yeni doğmuş çocuk.
 22. Neşet Yetişen, ileri gelen, doğan.
 23. Neşat : Sevinç, neşe, keyif.
 24. Nihat : Tabiat, huy, yaratılış, bünye, karakter.
 25. Nijad : Soy.
 26. Niyazi : Yalvaran, yakaran, dua eden.
 27. Nizam : Düzen, usul, tertip, yol,kaide, sıra, dizi.
 28. Numan : Refah, konfor.
 29. Nuaym : Hayat güzelliği, refah.
 30. Nusret : Yardım, başarı, üstünlük, zafer, galebe, fetih.
 31. Nüzhet : Neşe, sevinç, eğlence, temizlik, ferahlık.

O harfi ile başlayan isimler:

 1. Olcay: Rastlantıları düzenlediği, böylece de insanlara iyi ya da kötü durumlar hazırladığı sanılan şey, şans, talih
 2. Olgaç: Olgunlaşmış, yetişmiş, bilen, bilgili
 3. Oluş: Olma biçimi, var oluş
 4. Omay: Beğenilen, sevilen
 5. Ongu: Onmuş olma durumu, sağlık, mutluluk
 6. Onur: Kişinin kendi öz saygısı, iç değeri, insanın kendine olan saygısı kibir çalım kurum
 7. Onuray: Onurlu ve Ay gibi güzel
 8. Oray: Kent üstüne doğan, Ay, kentli Ay
 9. Oskay: Neşeli, şen, sevinçli
 10. Oytun: Kuytu yer, beğenilen, güzel kuytu yer, kendisinde kutsallık bulunan, kutsal
 11. Oğuz : Doğru, sağlam, güçlü, genç.
 12. Oğuzhan : Oğuzların hükümdarı.
 13. Okan : Anlayışlı, kavrayışlı.
 14. Oktay : Hiddetli, kızgın, sinirli.
 15. Orhan : Şehrin hakimi.
 16. Osman : Aşere-i mübeşşeredendir. Yani Cennete girecekleri müjdelenen on kişiden biridir. Üçüncü İslâm halifesidir.
 17. Ozan : Halk şairi, geveze.

Ö harfi ile başlayan isimler:

 1. Öcal: Sana yapılan kötülüğün acısını çıkar, öcünü al
 2. Ödül: İyi bir işe, bir başarıya karşılık olarak verilen armağan
 3. Öğün: (“Övünmek`ten buyruk) kendi kendini öv, kendi kendini yücelt, övün
 4. Öğünç: Övünülecek şey, kıvanç, övünç
 5. Öke: Olağanüstü yetenekleri olan kimse, dahi
 6. Ökmen: Akıllı, zeki
 7. Öktem: Yürekli, yiğit, güçlü, görkemli; ünlü
 8. Ökten: Güçlü, yiğit
 9. Önal: Önce davran, başa geç
 10. Önalan: Önce davranan, önde giden, başa geçen
 11. Öncel: Birine göre kendinden, önce gelen, selef; yol açan, yol gösteren
 12. Öncü: Önder, yol gösteren, önde giden, bir işte yol açan
 13. Öncüer: Önde giden yiğit, öncülük eden yiğit
 14. Önder: Yol gösterici, kılavuz; büyük bir işte, toplumsal bir olguda önde giden, kendine başkalarını uyduran ve onları yöneten kimse, şef, lider Önel: Bir işin yapılması için verilen süre
 15. Öner: Önde gelen yiğit önde giden erkek
 16. Över: Bir kimsenin ya da bir şeyin iyiliklerini söyleyebilerek onun değerini belirtir.
 17. Övgü: Övmek için söylenen güzel söz, övme
 18. Övün: Kendi kendini öv, kendini yücelt
 19. Övünç: Bir niteliği nedeniyle övünme işi, sevinme, sevinç, kıvanç
 20. Özay: Özü Ay gibi
 21. Özbek: Yürekli, doğru, namuslu; Orta Asya`da yaşayan bir Türk boyu, Bu boydan kimse
 22. Özberk: Özü sert, özü sağlam
 23. Özcan: Bir kimsenin kendi öz canı olan
 24. Özdilek: İçten dilenen şey, içsel dilek
 25. Özdoğa: Özce doğaya benzeyen kimse
 26. Özel: Yalnız bir tek şeye, bir ereğe ya da kimseye ayrılmış olan; her Vakit görülenden ayrı, alışılmıştan, olağandan ayrı
 27. Özen: Bir şeyi elden geldiğince iyi yapmaya çalışma, özenme
 28. Özenç: Bir şeyi elden geldiğince iyi yapmaya çalışma işi, özenme işi, özen
 29. Özer: Özü yiğit, özce erkek, yiğit
 30. Özerk: Kendi kendini yöneten
 31. Özgen: Yapıp ettiklerinden hiç kimseye karşı sorumlu olmayan, özgür
 32. Özgü: Belli bir şeyde ya da kimsede bulunan, başkasında olmayan
 33. Özgül: Pözü gül kimse; özellikle bir türle ilgili olan, o türe özgü olan
 34. Özgün: Hiç kimseye benzemeyen
 35. Özgür: Başkasının kölesi olmayan, eyleminde kimseye hesap vermeyen, hür
 36. Özinal: Özü inanç verici
 37. Özinan: Özü inandırıcı
 38. Özkan: Soylu kan
 39. Özler: Göreceği gelir, hasret çeker
 40. Özmen: Özlü kimse, içten kimse
 41. Özok: Özü ok gibi doğru kimse, doğru özlü kimse
 42. Özol: Bir şeyin en güçlü bölümü ol, özü ol
 43. Özsel: Özü sel gibi olan, kimse; içle ilgili, içsel
 44. Özsoy: Özü temiz, soylu kimse
 45. Öztan: Gerçek şafakn
 46. Öztekin: Biricik kimse, benzeri olmayan kimse; öz şehzade, tam bir şehzade
 47. Öztuna: Gerçek Tuna Irmağı
 48. Öztunç: Tunç gibi sağlam kimse, özü tunç
 49. Öztürk: Gerçek Türk; özü Türk, öz Türk

P harfi ile başlayan isimler:

 1. Pamir: Orta Asya`da yükseltilerle dolu kütle, yayla
 2. Pars: Etoburlardan, sıcak ülkelerde yaşayan, derisi benekli, Yırtıcı bir hayvan
 3. Pasin: Eski bir Türk oymağını adı
 4. Pekcan: Sağlam, dayanıklı can; güçlü can; çok cana yakın
 5. Peker: Sert yiğit, sağlam, dayanıklı yiğit, sıkı yiğit, çok yiğit, pek yiğit
 6. Pekin: Kuşkuya yer olmayacak denli kesin
 7. Pekiner: Pek yiğit, kuşkuya yer olmayacak denli yiğit
 8. Pekşen: Çok şen
 9. Perk: Sağlam, güçlü, sert, berk
 10. Polat: Sertleştirilmiş demir, su verilmiş demir, çelik; çelik gibi sert
 11. Polatalp: Çelik yiğit
 12. Polathan: Çelik gibi sert han, çelik kağan
 13. Polatkan: Çelik kan, sağlam kan
 14. Pusat: Zırh ve korunma araçlarının genel adı; silah

R harfi ile başlayan isimler:

 1. Raci: Sezgi, anlayış, dikkat
 2. Rasin: Beyaz ay,dolunay
 3. Raşit: Dürüst, güvenilir
 4. Refik: Yüce,ulu
 5. Reha: Candan, cana yakın
 6. Renan: Kızıl kan
 7. Reşat: Kahraman, cesur, savasçi
 8. Reşit: Yigit,cesur
 9. Rusen: Sabah güneş dogarkenki zaman
 10. Rüçhan: Bir Türk boyu
 11. Raci : Rica eden, yalvaran, ümitli, dileyen.
 12. Racih : Üstün, kıymetli, faziletli ve itibarı fazla olan. Tercihli.
 13. Rafet : Merhamet etme, acıma, esirgeme.
 14. Ramazan : Çok sıcak olan, günahları yakan.
 15. Ramiz : İşaret koyan, işaretle konuşan.
 16. Rauf : Pek esirgeyen, çok merhamet eden.
 17. Recai : Rica eden, dua eden, Allahü teâlâya yalvaran.
 18. Recep : Mübarek, muazzam, muhterem; kıymetli.
 19. Refah : Bolluk, rahatlık, her türlü sıkıntıdan kurtulma.
 20. Re`fet : Acıyan, merhamet eden.
 21. Reha : Kurtuluş, halas.
 22. Reis : Baş, başkan.
 23. Resül : Yeni bir kitap ile gönderilen peygamber.
 24. Reşat : Hak yolunda yürüme, doğru yol.
 25. Reşid : Akıllı, iyi ve olgun.
 26. Rifat : Yükseklik, yücelik, büyük rütbe.
 27. Rüçhan : Üstün olan.
 28. Rıdvan : Razı, memnun. Cennetin kapısındaki melek.
 29. Rıza : Kadere razı olan. Tasavvufta iradenin yok edilmesiyle elde edilen makam.

S harfi ile başlayan isimler:

 1. Sağcan: Sağlıklı can, sağlıklı kimse
 2. Sağlam: Dayanıklı, kolay bozulmaz; yıkılmaz; zarar görmemiş, bozulmamış; güvenilir, dürüst
 3. Salman: Özgür, hiç kimsenin kölesi olmayan
 4. Saltuk: Kendi başına bir varlığı olan; Doğu Anadolu`da kurulan
 5. Sanal: Ün kazan, ünlü ol
 6. Sanalp: Ünlü yiğit
 7. Sanberk: Ünü sağlam
 8. Sancar: Eski Türk adlarından; kısa kama
 9. Sançar: Sancar
 10. Saner: Ünlü yiğit, tanınmış kimse
 11. Sanlı: Çok tanınmış, herkesçe bilinenen, ünlü
 12. Saran: Çevresini kuşatan, çevreleyen; kollarının arasına alan; hoşa giden, beğenilen Sargın insanı saran, çeken, çekici; sevimli; candan, içten, yürekten, tutkun, istekli
 13. Sarp: Geçilmesi, çıkılması güç, çok dik
 14. Sarper: Dikbaşlı yiğit, sarp yiğit
 15. Sarphan: Sarp kağan
 16. Saruhan: Sarı kağan, sarı han; Saruhan, Selçuk uçbeylerindendi, Manisa`yı alarak Saruhanlı Beyliği`ni kurmuştu
 17. Savaş: Birbirine düşman iki ordunun çarpışması, silahlı eylem
 18. Saygın: Saygı gösterilen, güvenilir olan, saygı gören
 19. Sayhan: Saygı gösteren kağan
 20. Seçen: Iyiyi kötüden ayıran, seçme işini yapan kimse
 21. Seçkin: Seçilerek en iyi diye ayrılan; benzerleri arasında göze çarpan; seçilmiş
 22. Seçkiner: Herkesçe beğenilen yiğit
 23. Sel: Sürekli yağmurlardan ya da eriyen karlardan oluşarak önüne Gelen herşeyi alıp götüren taşkın su
 24. Selçuk: Küçük sel; tezcanlı, evecen, hızlı; Selçuklulara adını veren Sultan Selçuk`tan
 25. Sencer: Halden bilen kimse; kale, hisar; Çağatay hanlarından birinin adı Sener: Sen yiğitsin
 26. Seren: “sermek” eylemini yapan; gemilerde yelken direği Sergen: Sergilenmiş olan, sergi; raf
 27. Sert: Kesilmesi, kırılması, çizilmesi ya da çiğnenmesi güç olan; hoşgörüsüz
 28. Seyhan: Çukurova`da Adana`dan geçerek Akdeniz`e dökülen büyük ırmak
 29. Seyhun: Orta Asya`da bir ırmak
 30. Sezgin: Sezme yeteneği olan kimse, sezici
 31. Somer: Katışıksız yiğit, tam yiğit
 32. Sona: Bir tür ördek, suna; artık ondan sonrası olmayan, sona gelen; (mecaz olarak) son çocuk
 33. Sonay: Artık ondan sonrası olmayan Ay; (mecaz olarak) son çocuk
 34. Soner: Artık ondan sonrası olmayan yiğit; (mecaz olarak) son erkek Çocuk, son yiğit
 35. Sorkun: Bir tür söğüt
 36. Soydan: Soylu, iyi bir soydan gelen
 37. Soyer: Soyu er, soyu yiğit, soylu yiğit
 38. Soyhan: Soyu han olan, kağan soylu
 39. Soykan: Soylu kan
 40. Soylu: Öteden beri temiz tanınmış, bir aileden olan, soyu temiz olan
 41. Sökmen: Selçuklular çağında Hasankeyf Artuklu Beyliği`ni kuran
 42. Sönmez: Sürekli olarak yanar, hiç sönmeden yanar
 43. Sözen: Iyi ve güzel konuşan kimse
 44. Sözer: Iyi ve güzel konuşan yiğit; sözünün eri kimse
 45. Süalp: Asker yiğit
 46. Süer: Er yiğit, yürekli kişi, asker yiğit
 47. Sümer: Aşağı Mezopotamya`da bir bölge Sümer ülkesi; M.Ö. 400 Yıllarında bu bölgede devlet kuran bir türk kavmi
 48. Sadeddin : Dinin mübarek kişisi.
 49. Sadullah : Allahü teâlânın saadeti.
 50. Sadun : Uğurlu olan, uğur getiren.
 51. Safa : Saf, berrak, temiz, kedersiz, gönlü şen.
 52. Saffet : Saf, halis, temiz. Hile ve dubaradan uzak olan.
 53. Saffan : Saf, halis.
 54. Salahaddin : Dine bağlı, dini düzgün.
 55. Sâman : Servet sahibi, zengin, rahat, dinç, düzenli.
 56. Sedat : Doğru ve haklı
 57. Selami : Barış, huzur ve selamet sahibi.
 58. Selçuk: Sel gibi akan.
 59. Selman : Barışçı, sulhçu.
 60. Serdar : Asker başı, kumandan, komutan, reis.
 61. Serhat : Sınır boyundaki asker.
 62. Sertaç : Başa konan taç.
 63. Server : Baş, reis, seyyid, bir topluluğun ileri geleni.
 64. Sevban : Elbiseli, giyinmiş, kuşanmış.
 65. Seyfi : Kılıç kuşanmış, asker.
 66. Seyfullah : Allah’ın kılıcı, askeri.
 67. Seymen : Çiftlik bekçisi.
 68. Seyyid : Efendi, bey, Peygamber efendimizin torunu Hazret-i Hüseyin’in soyundan gelenler.
 69. Sezgin : Sezen sezici, duygulu, hassas.
 70. Sinan : Mızrak, süngü.
 71. Sirac : Lamba, ışık, güneş, ay.
 72. Siraceddin : Dinin kandili.
 73. Siyami : Oruçlu, kendini kötülüklerden men eden.
 74. Soner : Bir işte son yardımı yapan. Son olması istenen.
 75. Sunullah : Allah’ın kudreti, meydana getirdiği varlığı.

Ş harfi ile başlayan isimler:

 1. Şahin: Küçük kuşlarla beslenen, eğitilerek kuş avında kullanılan, yırtıcı bir kuş sınıfı ve bu sınıftan bir kuş, doğan
 2. Şahinalp: Şahin gibi yiğit
 3. Şahiner: Şahin gibi yiğit
 4. Şan: İyi tanınma, ün
 5. Şanal: Adın her yanda duyulsun, ünün yaygınlaşsın, iyi ün sahibi ol
 6. Şanlı: Ünü yaygın, ünlü, iyi ün sahibi
 7. Şanlıbay: İyi ün sahibi ve varsıl kimse
 8. Şansal: Adını, şanını her yana duyur, şan ver
 9. Şanver: Ünün, şanın her yana yayılsın
 10. Şen: Yaşamından memnunluğunu davranışlarıyla gösteren, bunu çevresindekilere de yayan kimse, neşeli
 11. Şener: Neşeli yiğit, şen yiğit, şen erkek
 12. Şenol: Her zaman neşeli ol
 13. Şensoy: Soyu şen kimse, şen soydan
 14. Şimşek: Çok bulutlu, yağmurlu havalarda, buluttan buluta ya da yere elektrik boşalırken oluşan, kırık çizgi biçimindeki çok yoğun elektrik akımı; (mecaz olarak) çok hızlı kimse
 15. Şölen: Eğlenmek ya da bir güzel olayı kutlamak için yapı
 16. Şaban : Aralık, fasıla.
 17. Şabi : Cemaat ehli.
 18. Şadan : Sevinçli, keyifli, neşeli, bahtiyar.
 19. Şahap : Alev, ateş parçası, akan yıldız.
 20. Şahinalp: Şahin gibi yiğit.
 21. Şahsüvar : Usta binici, çok iyi ata binen.
 22. Şâfi : Şefaat eden, şifa veren.
 23. Şarani : Saçı gür
 24. Şecaeddin : Dinin kahramanı, dinin yiğidi.
 25. Şehlevent : Uzun boylu, yakışıklı genç.
 26. Şemseddin : Dinin güneşi.
 27. Şemsi : Güneş gibi parlayan.
 28. Şerafeddin : Dinin şereflisi.
 29. Şeref : Asil, yüksek, şanlı, şöhretli atalara sahip olmak.
 30. Şevket : Büyüklük, kudret ve kuvvetten doğan haşmet.
 31. Şevki : Şevkli, neşeli, istekli.
 32. Şeyban : Saçlarına ak düşmüş, ihtiyar, yaşlı.
 33. Şihab : Cesur, parlak yıldız, kıvılcım.
 34. Şihabeddin : Dinin parlak yaldızı.
 35. Şinasi : Tanıyan, tanıyıcı, bilen, anlayan.
 36. Şir : Aslan.

T harfi ile başlayan isimler:

 1. Talas: Yelin kaldırdığı toz; kasırga, fırtına
 2. Talay: Dal gibi ince, Ay gibi güzel; çok büyük göl, deniz
 3. Talaz: Dalga, kasırga, fırtına.bkz. Talas
 4. Talu: İyi, güzel, seçilmiş, seçkin
 5. Tamar: Bkz. Damar
 6. Tamay: Dolunay, ay`ın dolgun durumu
 7. Tamer: Bütünüyle yiğit, tam yiğit
 8. Tamerk: Tam güçlü, özerk
 9. Tan: Güneş`in doğmasından önceki zaman, şafak
 10. Tanalp: Şafak gibi aydınlık ve yiğit; şafak yiğidi
 11. Tanay: Şafak kızıllığının Ay`ı, şafak vaktinin Ay`ı
 12. Tanberk: Şafak gibi aydınlık ve sağlam kimse
 13. Tanbey: Şafak beyi, şafak vaktinin beyi
 14. Taner: Şafak gibi aydınlık ve yiğit; şafak yiğidi
 15. Tanerk: Şafak gücü; güçlü şafak
 16. Tanju: Yücelik, ululuk, Çinlilerin Türk hakanlarına verdiği unvan, Kağan, hakan, hükümdar.
 17. Tankut: Uğurlu şafak vakti; şafak uğuru; kutlu şafak
 18. Tansel: Şafak vaktinin seli
 19. Tansoy: Şafak gibi güzel soydan kimse
 20. Tansu: Şaşkınlık verecek denli güzel şey, olağanüstü şey, insanları Hayran eden ve doğaüstü sayılan olay,
 21. Tanyel: Şafak vaktinin yeli
 22. Tanyer: Şafağın doğduğu yer
 23. Taran: Tarla, geniş toprak, geniş yer
 24. Tarhan: Soylu kimse, bey varsıl kimse
 25. Tarkan: Eskiden bey, vezir gibi kullanılmış bir san; saygıdeğer kimse; Dağılmış bir durumda olan, karmakarışık, dağınık
 26. Taşan: Yükselerek bulunduğu yerin kıyısından aşan, kabına sığmayan
 27. Taşar: Kabına sığmaz, coşar, coşkun
 28. Taşkın: Taşmış bir durumda olan, coşkun; su baskını
 29. Taylan: Uzun boylu ve yakışıklı kimse
 30. Tekay: Biricik Ay,
 31. Tekin: Bir tane, biricik, bir benzeri daha olmayan; beyoğlu, yiğit şehzade
 32. Teoman: Hun İmparatoru Mete`nin, yani Oğuz Han`ın babası
 33. Tınaz: Ot ya da saman yığını; ekin yığını, yığı
 34. Timuçin: Büyük Moğol İmaparatorluğu`nun kurucusu Cengiz`in asıl adı
 35. Timur: Demir; Timurlenk, aksak timur da denilen ünlü Türk-Moğol İmparatoru, Yıldırım Beyazıt`ı tutsak eden kimse
 36. Tokcan: Doymuş kimse
 37. Toker: Gözü gönlü tok yiğit
 38. Tolga: Savaşta askerlerin başlarına giydikleri demirden yapılmış koruyucu başlık
 39. Tolonay: Dolunay, Ay`ın on dördündeki durumu
 40. Tolun: Dolgun, dolun, bedir
 41. Tonguç: Ilk çocuk; çocuk
 42. Toprak: Toz durumuna gelmiş türlü kütle kırıntılarıyla çürümüş organik Cisimlerden oluşan ve üzerindeki bütün canlılara yaşama ortamı sağlayan madde; kara; ülke, yurt; topraktan yapılmış
 43. Toros: Anadolu`nun güneyinde, Akdeniz boyunca uzanan ünlü sıradağ
 44. Toygar: Çayırkuşu, tarlakuşu, torgay, turgay
 45. Tuna: Karaormanlardan doğup Karadeniz`e dökülen, Abrupa`nın Volga`dan sonra en uzun ırmağı
 46. Tunacan: Sevgili Tuna, can Tuna
 47. Tuncel: Tunçtan yapılmış el
 48. Tuncer: Tunçtan yiğit, tunç gibi sağlam yiğit
 49. Tunç: Bakır, çinko ve kalayın karışımından oluşan, pirince Benzeyen koyu kızıl alaşım
 50. Tutku: Bir şeye karşı duyulan aşırı istek eğilim
 51. Türkcan: Can türk, sevgili Türk
 52. Türker: Yiğit Türk, er Türk
 53. Türkmen: Oğuz Türklerinin bir kolu ve bu koldan olan kimse
 54. Taceddin : Dinin tac

U harfi ile başlayan isimler:

 1. Uca: Ulu, yüce, yüksek, erişilmez 
 2. Uğur: İnsana iyilik getirdiğine inanılan doğaüstü güç ya da bir iyiliğin muştucusu sayılan herhangi bir belirti; iyilik kaynağı olan şey
 3. Uğuralp: Uğurlu yiğit 
 4. Ulaş: (“Varmak, ardından koşup yetişmek” anlamına gelen “ulaşmak”tan Buyruk) yetiş, eriş 
 5. Ulu: Çok büyük erdemleri olan, yüce; erişilmez derecede yüksek ve büyük; 
 6. Ulualp: Yüce yiğit, ulu yiğit 
 7. Ulubay: Yüce ve zengin kimse 
 8. Uluhan: Yüce kağan 
 9. Umay: Hint Okyanusu adalarında bulunan güvercin büyüklüğünde Zümrüt yeşili kanatları olan, kemikle beslenen, üzerinde Uçtuğu kişiye zenginlik ve mutluluk getireceğine inanılan masal kuşu, devlet kuşu, devlet kuşu;
 10. Umut: Ummaktan doğan iç erinci, umulan şey, ümit 
 11. Ural: Asya`da bir sıradağ; bu sıradağlardan çıkıp Hazer Denizi`ne dökülen bir ırmak 
 12. Utkan: Ateşli kan, od kan 
 13. Utku: Birçok emek ve çekinceli uğraşmalar sonucu erişilen mutlu sonuç, yengi, zafer 
 14. Uygar: Uygarlığın olanaklarından yararlanan ya da böyle olanakları olan bir ülkede yaşayan 
 15. Uygur: VII. Yüzyılda Orta Asya`da büyük bir devlet ve uygarlık kurmuş olan Türk ulusu ve bu ulustan olan kimse 
 16. Uysal: Yumuşak başlı, söz dinler, söz anlar, uyar 
 17. Uzay: Bütün varlıkları her yandan kaplayan sonsuz boşluk 
 18. Uzel: Usta el, becerikli el, işe yatkın el 
 19. Uzer: Becerikli yiğit 

Ü harfi ile başlayan isimler:

 1. Üçer: Üç yiğit 
 2. Ülgen: Ulu, yüce, yüksek, sağlam;
 3. Ülkü: Kişiyi umut içinde yaşatan, ulaşılmaya çalışılan yüce dilek, amaç, erek 
 4. Ünal: Ad sahibi ol, ünlen, tanın 
 5. Ünalan: Ad sahibi olan, ünlenmiş kişi, ünü olan kimse, iyi ad sahibi 
 6. Ünalp: Ünlü yiğit 
 7. Ünay: Ünlü ve ay gibi kimse, ünü olan Ay 
 8. Üner: Ünlü yiğit 
 9. Ünlü: Herkesçe tanınan, ün salmış olan, tanınmış 
 10. Ünsal: Her yana adını duyur 
 11. Ünver: Her yana adını duyur, çok tanınmış biri ol, ünlen 
 12. Ürkmez: Korkmaz 
 13. Ürün: Doğadan elde edilen yararlı şey 

V harfi ile başlayan isimler:

 1. Vakkas : Savaşçı, okçu.
 2. Vakur : Ağırbaşlı, temkinli.
 3. Vakıf : Duran, ayakta duran.
 4. Vâlâ : Yüksek, yüce.
 5. Vecdi : İlahi aşka dalan, vecde gelen, kendinden geçen.
 6. Vecit : Vecde gelen, İlahi cezbe ile bayılan.
 7. Vecihi : Bir kavmin büyüğü.
 8. Vedat : Sevgi ve dostluk gösteren.
 9. Vefa : Sözünde duran, dostluğunu devam ettiren.
 10. Veli : Ermiş.
 11. Varan: Giden, varan Varlık: Var olan her şey; önemli, yararlı, değerli şey; var oluş; para Mal, mülk ve genel olarak zenginlik Varol her zaman yaşa 
 12. Vural: Vurarak al, vurup al. 
 13. Vurgun: Vurulmuş çok sevmiş kimse, tutkun 

Y harfi ile başlayan isimler:

 1. Yağan: Yağış 
 2. Yağız: Koyu buğday rengi, esmer 
 3. Yağızalp: Esmer, yiğit, karayağız yiğit 
 4. Yalaz: Ateş dili, ateşin her yana uzanan dili, yalım, alaz 
 5. Yalazalp: Yalımlı yiğit, yalım gibi yiğit 
 6. Yalçın: Düz, çıplak ve dik; düz, kaygan, sarp, dik 
 7. Yalçıner: Sarp yiğit, dik yiğit 
 8. Yalgın: Ilgım, serap; aşı kalemi almaya ve aşılamaya elverişli ağaç, çiçek
 9. Yalım: Ateşin dili, alaz, yalaz, yalaza, alev 
 10. Yalın: Çıplak; içine başka şey katılmamış, sade; gösterişsiz, süssüz 
 11. Yalınalp: Katışıksız yiğit, sade yiğit 
 12. Yalkın: Yalnız, tek, tek başına; ince, zayıf 
 13. Yalman: Düz, çıplak ve yassı taş; mızrak ucu; dik, sarp, yalçın 
 14. Yamaç: Dağın eğik yüzeyi, eğik yanı, bayır; karşı 
 15. Yaman: İşbilir, kurnaz, becerikli 
 16. Yankı: Sesin bir yere çarparak dönmesiyle duyulan ikinci ses 
 17. Yavuz: Çok sert, yaman, yürekli, korkusuz 
 18. Yavuzalp: Korkusuz yiğit, yaman yiğit 
 19. Yenal: Yenerek al 
 20. Yener: Oyun, yarış, savaş gibi şeylerde karşısındakine üstün gelir 
 21. Yengi: Üstün gelme, yenme, utku, zafer 
 22. Yetkin: Yetişkin, olgunlaşmış, erişmiş 
 23. Yıldıralp: Korkutan yiğit, yıldıran yiğit 
 24. Yıldıray: Parıldayan Ay, ışık saçan Ay 
 25. Yıldırım: Büyük bir ışıkla gürültü çıkararak hava ile yer arasında olan elektrik Boşalması, şimşek; Osmanlı İmparatoru Yıldırım Beyazıt`ın adından
 26. Yiğit: Güçlü ve yürekli; delikanlı, genç, genç adam 
 27. Yiğitalp: Yiğitler yiğidi, erler eri 
 28. Yiğitcan: Güçlü ve yürekli kimse 
 29. Yöntem: Bir işte tutulacak yol, ereğe ulaşmak için tutulacak özenli yol 
 30. Yurdakul: Yurda hizmet eden, yurda kul olan kimse 
 31. Yüce: Yüksek, büyük, erişimez, ulu 
 32. Yücel: Yüce bir duruma gel, yüceleş, büyüdükçe büyü, yükseldikçe yüksel, Büyük ol, ulu ol 
 33. Yüksel: Yükseklere çık, yücel; ilerle 
 34. Yahya : Canlı, hayat süren.
 35. Yaver : Yardım edici, imdada koşan.
 36. Yavuz : Yaman, korkusuz.
 37. Yekta : Tek, eşsiz, benzersiz.

Z harfi ile başlayan isimler:

 1. Zafer : Maksada ulaşma, barışma, düşmanı yenme.
 2. Zâfir : Zafer kazanan, üstün gelen.
 3. Zamir : Yürek, iç, vicdan.
 4. Zekai : Çabuk anlayışlı, keskin zekalı.
 5. Zekeriyya : Erkek zat.
 6. Zeyd : Artan, çoğalan.
 7. Zeynel : Süslü.
 8. Ziver : Süs, ziynet ehli.
 9. Ziya : Işık, aydınlık, nur.
 10. Ziyad : Fazlalık, çokluk, bolluk.
 11. Zübeyr : Akıllı.

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

kuşadası escort